KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE 2019 FÖR SÖDERTÄLJE BÅTKLUBB.

När:  Onsdag den 26 februari 2020

Tid: 19,00

Plats: Klubbhuset kompassen

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 6 veckor före mötet
tillställas medlemmarna.
Om förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av klubben med annan klubb eller
annan fråga av väsentlig betydelse för klubben eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Följande dokument är förslag till stadgeändringar och förslag till avgifter som är av väsentlig betydelse för klubben eller dess medlemmar.

Förslag till stadgar 2020

Förslag till avgifter 2020

Verksamhets- och förvaltningsberättelser,
revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag, valberedningens förslag samt av medlem anmält
ärende med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet på denna sida, i klubbhuset kompassen och i klubbhuset på Karlberga.Södertälje båtklubb är en allmännyttig ideell förening med gamla anor sedan 1919 och är med sina två hamnar, Karlberga och gamla Mälarbadet belägen i Södertälje på Mälarsidan.
Vår klubbholme Slandö Kalv finner Du på södra Björkfjärden efter ca 5 Dm båtfärd. Vi är ca. 350 medlemmar och har ca 200 båtar av varierande storlek huserade på något av våra varv.
Styrdokumenten för klubben är våra stadgar, ordningsregler och miljöpolicy.
Ordningsreglerna anslås på hemsidan och uppdateras löpande av styrelsen. Det är varje medlems skyldighet att ha kunskap om aktuella ordningsregler och att uppvisa ett gott sjömanskap samt verka för en god samvaro på klubbens områden.


Kalender för Södertälje Båtklubb