Okategoriserade

Okategoriserade

Inbjudan Adelsö runt 2020

Okategoriserade

Banbeskrivning Adelsö runt

Inbjudan
Kappsegling:                     Adelsö runt 2020
Klass:                                  Srs Shorthanded             
Datum:                               2020-07-18

Arrangör:                          Södertälje båtklubb
Plats:                                  Mälaren, Södra Björkfjärden  – Slandö kalv.

 

 1. Regler
 • Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).
 • En båt med ett alternativt SRS-tal i mätbrev eller båtdatablad för kappsegling utan flygande segel får anmälas utan sådana segel. Detta skall anmälas senast kl. 21:00 dagen före tävlingsdagen.
 • Max 2 personer ombord, shorthanded. Mätetal från SRSs används.
 • Mobiltelefon eller VHF skall finnas ombord.
 1. Villkor för att delta

2.1       Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.

2.2        Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

 1. Anmälan

3.1       Anmälan ska göras senast 2020-07-14 till http://sodertaljebk.net/anmalan-till-tavling/

3.2                 Anmälan ska innehålla uppgifter om:

Skeppare/ansvarig 

Besättning

Båttyp

Segelnr.

Båtnamn
Flygande Segel (Undanvindssegel) Prel. Kan ändras enl. inbj.
SRS-tal
Klubb 
E-post 
Mobiltelefon

 

3.3       Anmälningsavgiften är 200kr (för båtägare i SBK är avgiften 0:-) och betalas genom bankgiro 5849-3487
I avgiften ingår hamnavgift på Slandö kalv mellan 17-19 juli. Det finns också möjlighet att hyra plats i klubben en (1) vecka före och (1) vecka efter kappsegling.

 

 1. Registrering och besiktningskontroll

4.1       Ingen samling – allt sker digitalt. Registrering ska göras senast 21:00 dagen före tävling, via SMS: 0705-121717. I meddelanderutan skriv segelnummer samt “ok” om allt är ok och du kommer till start.

4.2       Eventuellt mätbrev ska ska finnas på SSFs hemsida innan en båt kappseglar.

 4.4       En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

 1. Tidsprogram

20200714 kl 24:00 – Sista anmälningsdag.

20200715 kl 11:00 – Startlistor och seglingsföreskrifter finns publicerade.

20200717 kl 21:00 – Sista tid för ändring av segelföring och registrering.

20200718 kl 10:30 – Tid för första start.          

 

 1. Genomförande

 Jaktstart. Resultat baseras på seglad tid multiplicerat med SRS-tal.

 

 1. Banan

 Banan är en skärgårdsbana om cirka 20 Nm. Start och mål vid Slandö kalv.

Separat banbeskrivning kommer att publiceras på tävlingens hemsida.

 

 1. Priser

Inga priser kommer att delas ut.

Ansvarsfull båtvård

Okategoriserade

På vårt område gäller våra regler kring hantering av båtbottnar oavsett vem som utför arbetet. Det handlar både om miljön och den personliga säkerheten.

Som verksamhetsutövare har vi det totala ansvaret för den verksamhet som bedrivs på vårt område, det är därför viktigt att du tar del av och följer våra regler och miljökrav.

Det finns olika metoder för en sanering av båtbotten, det kan vara skrapning, skrapning i kombination med färgborttagningsmedel, torr- eller våtslipning, eller olika former av blästring.

Obs! Tänk på att du är skyldig att redogöra saneringsmetod och tidsplan med styrelsen innan arbetet med sanering av båtbotten påbörjas. Detta för att  klubben har som skyldighet att meddela miljökontoret som kommer besöka båtklubbarna vid tillfälle då sanering pågår, för att kontrollera att sanering sker på ett säkert sätt för miljön och människors hälsa.

 

Det är viktigt att följa de regler som finns för personligt skydd vid saneringsarbete, till exempel skyddskläder och mask. Mark och sidor måste alltid täckas. Avskrap, slipdamm och partiklar ska tas om hand och hanteras som farligt avfall.