Okategoriserade

Okategoriserade

Bomiläggning 2020

Okategoriserade

Är du i riskgruppen för Covid-19 eller inte är fullt frisk så ska du stanna hemma! Inga extra kostnader för uteblivet deltagande kommer att belasta några medlemsavgifter. Vi kommer att ha fler tillfällen för iläggning av bommar och då är det viktigt att vi sprider ut oss och inte är fler än 4 st vid samma bom.

Datum som gäller för Mb:

Måndag 6 april kl 17,00
Onsdag 8 april kl 17,00
Fredag 10 april kl 09,00

Datum som gäller för Kb:

Lördag 11 april kl 11,00 – arbetslag 1
Lördag 11 april kl 12,00 – arbetslag 2

Ansvarsfull båtvård

Okategoriserade

På vårt område gäller våra regler kring hantering av båtbottnar oavsett vem som utför arbetet. Det handlar både om miljön och den personliga säkerheten.

Som verksamhetsutövare har vi det totala ansvaret för den verksamhet som bedrivs på vårt område, det är därför viktigt att du tar del av och följer våra regler och miljökrav.

Det finns olika metoder för en sanering av båtbotten, det kan vara skrapning, skrapning i kombination med färgborttagningsmedel, torr- eller våtslipning, eller olika former av blästring.

Obs! Tänk på att du är skyldig att redogöra saneringsmetod och tidsplan med styrelsen innan arbetet med sanering av båtbotten påbörjas. Detta för att  klubben har som skyldighet att meddela miljökontoret som kommer besöka båtklubbarna vid tillfälle då sanering pågår, för att kontrollera att sanering sker på ett säkert sätt för miljön och människors hälsa.

 

Det är viktigt att följa de regler som finns för personligt skydd vid saneringsarbete, till exempel skyddskläder och mask. Mark och sidor måste alltid täckas. Avskrap, slipdamm och partiklar ska tas om hand och hanteras som farligt avfall.

Ordförande har ordet!

Okategoriserade

Med anledning av rådande situation i samhället och förhindrande av spridning av Coronavirus så har styrelsen för Södertälje båtklubb bestämt att det  extra årsmöte som måste hållas för att den föreslagna stadgeändringen ska vinna laga kraft kommer att hållas digitalt. Det finns även ett förslag på ersättningar till funktionärer som stämman behöver ta ställning till.

Samtliga medlemmar får ett mejl med frågor som ska behandlas med ja eller nej svar och sändas åter till styrelsen för behandling. Därefter kommer resultatet att publiceras på hemsidan. De medlemmar som inte har tillgång till mejl kan hämta formuläret i kompassen. Omröstningen startar fredagen den 10 april och avslutas på måndagen den 13 april kl 12,00.

Arbetsplikt i Ungdomssektionen

Okategoriserade

1. Tvätta av samtliga jollar. 

2. Tvätta flytvästar (tvättmaskin i klubbhuset)      

3. Tanka upp stora bensindunken.  

4. Sjösätta RIB båten 

5. Rigga och sjösätta 470 segeljolle 

6. Göra klart bojar med tamp och tyngd. 

Kontakta ungdomssektionen om du har möjlighet att hjälpa till!

Jan-Erik Sandh
Leif Andersson
Dennis Harding
Pia Bosell Lindberg
Åsa Holmström
Peter Elmala
070-1629461
073-3548311
070-8129120
070-4264813
073-5089295
070-4225590


Arbetsdagar Slandö kalv

Okategoriserade

Obs! Planerade dagar att utföra arbetsplikt kan snabbt ändras på grund av Covid -19. Kontakta alltid ansvarig funktionär vid intresse att medverka på arbetsdagar.

Datum april: 4-5, 10-11-12-13, 19, 25-26e april
Datum maj: 2-3

Thomas Granqvist
Eva Seidel Granqvist
Klas Karlsson
Linus Reuter
Johan Holmberg
070-3194028
070-8782627
070-7426612
070-5299420
072-1017483
 

Gotlandsregattan 2020

Okategoriserade

Vi startar den 12 juni 22:00 vid Landsorts yttre angöring och nattseglar till Visby.

På fredag kväll äter vi ute i Visby.

PÅ lördagen dricker vi bubbel i Almedalen.

På söndag morgon 09:00 går vi från Visby tillbaka mot fastlandet och mellanlandar någonstans i Trosa skärgård.

Beroende på väder och vind kommer vi hem på måndag den 15 juni.

Anmälan till: jan-erik.ostling@hpe.com senast 31 maj 2020.

Mälarödistansen 2020

Okategoriserade

Välkommen till Mälarödistansen 16 maj 2020

Start och mål vid Slandö Kalv.

Skepparmöte 10:00

Start 12.00

Regler: SRS-tal, de som som är två på båten så gäller shorthand SRS.

Startavgift: 100 kr

Anmälan till: jan-erik.ostling@hpe.com senast 14 maj 2020.

Ungdomssektionen 2020

Okategoriserade

Med anledning av det rådande säkerhetsläget med Covid -19 ber vi att få återkomma med nya nya datum för årets jolleseglingar längre fram.

Seglingarna som tidigare planerats att starta den 13 maj skjuts alltså fram. Vi lägger ut nya datum på hemsidan så fort det blir aktuellt.

Hamnvärdar på Slandö kalv 2020!

Okategoriserade

Nu är snart båtsäsongen här och lördagen den 9 maj öppnar vi vår fina klubbholme. Vi behöver fler medlemmar som vill vara hamnvärdar och det finns fortfarande lediga veckor kvar. Du kommer att bo gratis på en egen ö med underbar utsikt och trevliga gäster. Tveka inte att ta chansen att sköta om vår fina holme under några dagar!
Anmälan görs på mejl till evathomassolna@gmail.com
Mvh/Kalvenkommittén

V20Ledig 
V21Ledig
V22Ledig
V23
Ulf Vinteg
070-7712363
V24Erik Eriksson & Håkan Svensson0706-33 31 05
V25Ledig
V26Jörgen Hedengren
Jennie Holmberg
073-0715017
070-2184759
V27Ledig
V28Maria o Joakim Wiklander
0703-96-03 55
V29Thomas o Eva Grankvist
0732-62 53 96

V30Torbjörn Mickelsson070-6443525
V31Klas Karlsson
070-7426612
V32Klas Karlsson070-7426612
V33Ledig
V34Klas Karlsson070-7426612
V35Klas Karlsson070-7426612
V36Ledig