Brandsäkerhet i våra hamnar

På förekommen anledning. Det finns i nuläget ingen angiven plats för grillning på Mälarbadet och Karlberga. Om du önskar grilla. Välj i samråd med säkerhetsansvarig Jonas Magnusson en vindskyddad plats. Ha en brandsläckare eller hink med vatten till hands. Stor försiktighet anbefalles.
På Slandö Kalv har vi förbjudit engångsgrillar och angivit plats för grillning. Osäker?? Tala med hamnvärd.