Vakt och arbetsplikt

Info. på förekommen anledning.
Se text i ordningsreglerna och i vaktpärmen.

Registrerad båtägare kan gå en extra vaktnatt som då kvittas mot arbetsplikt. 
OBS ej tvärtom. Du får ej välja fredag eller lördag som extra vaktnatt. 
OBS det betyder att båtägare går 2 nätter. Du kan således inte kvitta bort arbetsplikt 
med att någon "kompis" går tillsammans med dig. 

Båtägare är befriad från vakthållning det första kalenderårets medlemskap.