Propparna löser ut i regnet

Vattenskydda ev. skarvar i samband med batteriladdning på bryggorna.
Speciellt skarvskydd finns att köpa. Det går tillfälligt att använda plast-
påse och tape/TH