Sjösättning MB och KB

Mälarbadet. Listor inför vårens sjösättning är publicerade i verkstadslokalen. 
Bemanning vid sjösättning på Mälarbadet våren18. Läs här 
Sjösättningslistor Mälarbadet våren 18 Läs här 

MB

Iläggning av bommar den 14 april kl. 10.00.  

Medlemsmöte samt extra årsmöte 14 april kl. 11.00 i Kompassen


Sjösättning Karlberga 
Sjösättning av bommar sker kl 10,00 21/4. 
Sjösättning av båtar sker kl 18,00 följande datum: 2/5, 3/5, 9/5, 10/5, 23/5, 24/5