Eldningsförbud på Slandö kalv

Minsta gnista kan tända gräs och buskar.

Tills vidare är det nu totalt eldningsförbud.
Det gäller även grillning etc.