Låna optimistjolle på Slandö kalv

Vill du låna optimistjolle på Slandö kalv? Läs mer här