Torrsättning hösten 2018

Mälarbadet: Listor för torrsättning och övrig information finns nu i
verkstadslokalen. Besök lokalen och kvittera"tagit del"
Eventuella frågor och synpunkter till Christer Jonerholm 070-6839588.
Förslag till bemanning finner du här