Stängning av slandö kalv

 Stängning av kalven inställd. Nytt datum för stängning.
29 september 10.00
Egen båt gäller.
Mvh/Kalven kommittén