Jubileumsfest Rättelse

Jubileumsfest. Inbjudan med detaljer kommer senare.
Notera i almanackan LÖRDAG 30 MARS 2019