Vid byte av båt

Om du byter båt rådfråga styrelsen i god tid om det finns plats för tex en större båt. Du ska ta bort det gamla båtplatsavtalet och teckna ett nytt.