Årsprogram 2018

Årsprogram 2018

Dag/Dat

Aktivitet

Lördag 5 maj

Vårstädning och öppning av Slandö kalv                           

Torsdag 24 maj

Städdag på samtliga varv

Lördag    19   maj

Mälarödistansen kappsegling

Fredag 22 juni

Midsommar på Slandö kalv

Onsdag 15 augusti

Upptagningslistor presenteras på hemsida och i verkstadslokalen

Lördag  18  augusti

KM kappsegling och kräftskiva

fredag 31 augusti

Upptagningslistor nu reviderade och låsta

Lö/sö 1 o 2 sept

Tvådagars kappsegling

Lördag 22 sept

Städning och stängning av Slandö kalv

Lördag 27 okt 10.00

Bomupptagning  land- och flytbryggor  MB  KB  11.30 medlemsmöte extra årsmöte