Årsprogram 2017


Preliminär planering 2017

Sjösättning våren 2017 Mälarbadet
Listor anslås senast 15 mars i verkstadslokalen och på hemsidan. Sjösättning kvartersvis. Båtägare har nu möjlighet att komma med synpunkter. Därefter anslås definitiva listor för sjösättning.

 

Dag/ dat

Sjösättning

Metod

Förare/lyftledare

Övrigt

Lör 8 april 10.00

Bommar land/flyt-bryggor

 

 

Medlemsmöte 11.00

Lördag 22 april 09.00

N plan enl. lista

Lyft Sisyfos

Bo AnderssonJr/Chr Jonerholm /T Holmvall

 

Sön 23 april 09.00

S. plan enl. lista

Lyft Sisyfos

Stefan Fagerlund/Torgny Holmvall

 

Lör 29 april 09.00

Mellanplan 1 enl. list
Längs staket 1

Lyft Sisyfos

Torgny Holmvall/Leif Ahlgren

 

Sö 30 april 09.00

Mellanplan 2 Lista
Längs staket 2 Lista

Lyft Sisyfos

Bo Andersson Jr/Sean O`Donnel

 

Tisdag 2 maj 09.00

Pensionärer

Räls, lyft truckar

Bo Andersson Sr/Torgny Holmvall

 

Lö 6 maj 09.00

I och H skjul enl. lista

Båda truckarna

Torgny Holmvall/Chr Jonerholm ?

Funk. Conny Skoog, Truckförare Jimmy Landell Inge Steorn, Magnus  Aronsson  

Sön 7 maj 09.00

E, F, G-skjul enl. lista

Båda truckarna

Bo Andersson Sr/Leif Ahlgren

Funk. Conny Skoog,Truckförare Jimmy Landell,  Inge Steorn, Magnus  Aronsson  

En vardag xx maj
???

Träbåtar i skjul

 

Räls, lyft

?? tills vidare

Funk. Conny Skoog, truckförare Jimmy Landell Inge Steorn, Magnus  Aronsson  

Lör 13 maj 09 .00
???

Uppsamlingstillfälle

Särskilda skäl

?

?

Efter kontakt med hamnkommitté

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsprogram 2017

 

Dag/Dat

Aktivitet

Lördag 8 april  10.00

MB sjösättning av bommar

Lördag 22 april  10.00

KB sjösättning av bommar 

Lördag 8 april  11.00

Medlemsmöte i Kompassen

Lördag 20 maj

Vårstädning och öppning av Slandö kalv OBS ändrad dag

Torsdag 18 maj 18.00

Städdag på samtliga varv

Lördag 3 juni

Skansholmen race

Torsdag 8 juni

Funktionärsfest

Fredag 23 juni

Midsommar på Slandö kalv

Tisdag 1 augusti

Upptagningslistor presenteras på hemsida och i verkstadslokalen

Lördag19 augusti

KM kappsegling och kräftskiva

Torsdag 31 augusti

Upptagningslistor nu reviderade och låsta

Lö/sö 2/3 sept

Tvådagars kappsegling

Lördag 23 sept

Städning och stängning av Slandö kalv

Lördag 21 okt 10.00

KB & MB bomupptagning  land- och flytbryggor 

Lördag 21 okt 11.30

Medlemsmöte i Kompassen

Lördag 11 novemver

Årsfest

Söndag 10 december

Adventsfika

 

2018
Tisdag 13  feb 19.00  Årsmöte i Kompassen