Torrsättning Ga. Mälarbadet hösten 2017

Torrsättning hösten  2017 Mälarbadet .
Listor anslås senast 1 augusti  i verkstadslokalen och efter justering på hemsidan. Sjösättning kvartersvis. Hitta ditt namn och din båt på lista.  Båtägare har nu möjlighet att komma med synpunkter till Christer  Jonerholm 070-6839588. Kvittera tagit del i högra kolumnen. Därefter anslås definitiva listor för torrsättning 31 augusti.

Dag/ dat

Torrsättning

Metod

Förare/lyftledare

Övrigt

Lördag 30 sept. 09.00

E, F, G - skjul enl. lista

Båda truckarna

Leif Ahlgren/Bo Andersson Sr

Funk. Conny Skoog, Jimmy Landell, Inge Steorn, Anton Olsson

Söndag 1 okt.  09.00

H och I - skjul enl. lista

Båda truckarna

Torgny Holmvall/Christer Jonerholm

Funk. Conny Skoog, Jimmy Landell, Inge Steorn, Anton Olsson

Lördag 7 okt.  09.00

Längs staket 1 & mellanplan 1

Lyft Sisyfos

Bo Andersson Jr/Jimmy Landell

 

Söndag 8 okt. 09.00

Längs staket 2 & mellanplan 2

Lyft Sisyfos

Torgny Holmvall /Leif Ahlgren

 

Lördag 14 okt 09 .00

S plan enl.lista

 

Lyft Sisyfos

Stefan Fagerlund/Torgny Holmvall

 

Söndag 15 okt 09 .00

N plan enl. lista

Lyft Sisyfos

Bo Andersson Jr/Christer Jonerholm

 

Lördag 21 okt. 10.00

Bommar MB/KB

Hugg i med handkraft

 

Alla  bryggliggare