Avgifter på Slandö kalv 2018

Kalven service avgifter 2018 Högsäsong Icke medlemmar     Medlemmar
V 25-32 samt Fre -Sön V19-24 V33-36        
Båt dygn 150,00 kr     0,00 kr
Båt dagavgift 50,00 kr     0,00 kr
Tält dygn 150,00 kr     0,00 kr
El  50,00 kr     50,00 kr
Bastu 200,00 kr     150,00 kr
Gästuga 80,00 kr     80,00 kr
Dusch 10,00 kr     10,00 kr
Pingis 0,00 kr     0,00 kr
Optimist jolle 0,00 kr     0,00 kr
Kalven service avgifter 2018 Lågsäsong        
(om det ej finns hamnvärdar annars högsäsongs avgifter)      
V 19-24 V33-36 Mån-Tors        
Båt dygn 50,00 kr     0,00 kr
Dagavgift 30,00 kr     0,00 kr
         
Lågsäsong= Ej hamnvärd        
Högsäsong= Hamnvärd         
         
Ej Hamnvärd= en toalett öppen och sopstugan öppen men  all annnan service är stängd och låst

Hamnvärdar 2018

21  
22  
23 Ulf o Marita Vinteg
24 Erik Eriksson
25 Annika, Sean O´Donnell
26 Jörgen Hedengren
27 Thomas o Eva
28 Maria o Joakim 
29 Inge o Pia Steorn
30 Linus o Ingela
31 Inge o Pia Steorn
32 Marina Aronsson
33 Helene Gerber
34  
35  
36  

 Tel nr till Slandö kalv   073-6168501

Slandö kalv

Slandö Kalv (Historia)

Avfallshantering på Slandö Kalv
Miljöförvaltningen i Södertälje och Sjöfartsverket har regler för avfallshantering i våra klubbhamnar. Anvisningar för avfallshantering på våran klubbholme i Mälaren "Slandö Kalv" finns anslagna på ön. Informationen finns att läsa här. 
Tömning av septiktankar är möjligt i SBK hemmahamn "Gamla Mälarbadet" i Södertälje norr om Mälarbron.

 

 

 

HLR med hjärtstarter

På vår klubbholme finns under sommaren utrustning för hjärtstart vid hjärtstillestånd.

Hamnvärdar har genomgått utbildning genom sjöräddningen. Ytterligare information finns på Slandö Kalv.