Planerade arbeten 2017

Planerade arbeten för Slandö kalv Mälarbadet och Karlberga 2017.

Läs mer här 

 

Hamnvärdar 2017  Att vara hamnvärd....

Från sönd v 20

21 Bosse

22

23 Ulf Vinteg

24

25

26 Helen 0761-60 74 22

27 Petra

28 Pia och Inge Steorn onsdag till söndag v 28

29 Marina o Magnus

30 Eva o Thomas

31 Pia o Inge Steorn

32

33 Torgny Holmvall prel.

34

35 

36 

HLR med hjärtstarter

På vår klubbholme finns under sommaren utrustning för hjärtstart vid hjärtstillestånd.

Hamnvärdar har genomgått utbildning genom sjöräddningen. Ytterligare information finns på Slandö Kalv.

Slandö kalv

Slandö Kalv (Historia)

Avfallshantering på Slandö Kalv
Miljöförvaltningen i Södertälje och Sjöfartsverket har regler för avfallshantering i våra klubbhamnar. Anvisningar för avfallshantering på våran klubbholme i Mälaren "Slandö Kalv" finns anslagna på ön. Informationen finns att läsa här. 
Tömning av septiktankar är möjligt i SBK hemmahamn "Gamla Mälarbadet" i Södertälje norr om Mälarbron.

Hamnvärd på Slandö kalv.  
Telefon 070-400 70 99 
 

 

 

Besök Slandö Kalv 2017

Medlem med båt registrerad i SBK får utnyttja Slandö Kalvs bryggor utan 

att betala hamnavgift. Båten skall dock ha giltig dekal, på mast eller 

vindruta, som visar att debiterade klubbavgifter är betalda. Övriga skall betala enligt tabell. 

Dygnsavgift 120:- 

Dagavgift 50:-  

Elavgift 50:-/dygn 

Bastu 150:-/timme 

Dusch 10:-/gång 

Gäststuga 120:-/dygn


OBS För klubbåtar gäller serviceavgift för El dusch och bastu

Anvisningar för skötsel av reningsverket skall uppdateras på grund av förenklingar av skötseln.