HLR med hjärtstarter

På vår klubbholme finns under sommaren utrustning för hjärtstart vid hjärtstillestånd.

Hamnvärdar har genomgått utbildning genom sjöräddningen. Ytterligare information finns på Slandö Kalv.