Avgifter på Slandö kalv 2018

Kalven service avgifter 2018 Högsäsong Icke medlemmar     Medlemmar
V 25-32 samt Fre -Sön V19-24 V33-36        
Båt dygn 150,00 kr     0,00 kr
Båt dagavgift 50,00 kr     0,00 kr
Tält dygn 150,00 kr     0,00 kr
El  50,00 kr     50,00 kr
Bastu 200,00 kr     150,00 kr
Gästuga 80,00 kr     80,00 kr
Dusch 10,00 kr     10,00 kr
Pingis 0,00 kr     0,00 kr
Optimist jolle 0,00 kr     0,00 kr
Kalven service avgifter 2018 Lågsäsong        
(om det ej finns hamnvärdar annars högsäsongs avgifter)      
V 19-24 V33-36 Mån-Tors        
Båt dygn 50,00 kr     0,00 kr
Dagavgift 30,00 kr     0,00 kr
         
Lågsäsong= Ej hamnvärd        
Högsäsong= Hamnvärd         
         
Ej Hamnvärd= en toalett öppen och sopstugan öppen men  all annnan service är stängd och låst