Slandö kalv

Slandö Kalv (Historia)

Avfallshantering på Slandö Kalv
Miljöförvaltningen i Södertälje och Sjöfartsverket har regler för avfallshantering i våra klubbhamnar. Anvisningar för avfallshantering på våran klubbholme i Mälaren "Slandö Kalv" finns anslagna på ön. Informationen finns att läsa här. 
Tömning av septiktankar är möjligt i SBK hemmahamn "Gamla Mälarbadet" i Södertälje norr om Mälarbron.