Slandö kalv

Slandö Kalv (Historia)

Avfallshantering på Slandö Kalv
Miljöförvaltningen i Södertälje och Sjöfartsverket har regler för avfallshantering i våra klubbhamnar. Anvisningar för avfallshantering på våran klubbholme i Mälaren "Slandö Kalv" finns anslagna på ön. Informationen finns att läsa här. 
Tömning av septiktankar är möjligt i SBK hemmahamn "Gamla Mälarbadet" i Södertälje norr om Mälarbron.

Hamnvärd på Slandö kalv.  
Telefon 070-400 70 99 
 

 

 

Besök Slandö Kalv 2017

Medlem med båt registrerad i SBK får utnyttja Slandö Kalvs bryggor utan 

att betala hamnavgift. Båten skall dock ha giltig dekal, på mast eller 

vindruta, som visar att debiterade klubbavgifter är betalda. Övriga skall betala enligt tabell. 

Dygnsavgift 120:- 

Dagavgift 50:-  

Elavgift 50:-/dygn 

Bastu 150:-/timme 

Dusch 10:-/gång 

Gäststuga 120:-/dygn


OBS För klubbåtar gäller serviceavgift för El dusch och bastu

Anvisningar för skötsel av reningsverket skall uppdateras på grund av förenklingar av skötseln.