SBK styrelse protokoll

Styrelsen sammanträder första onsdagen i månaden.

Protokoll nr 1 februari 2017 konstituering. Läs 
protokoll nr 3 mars 2017. Läs 
protokoll nr 4 april 2017.  Läs 
protokoll nr 5 maj 2017    Läs
bif dok prot nr 5 Hamnvärd som arbetsplikt
protokoll nr 6 juni 2017    Läs
protokoll nr 7 sep 2017     
Läs
protokoll nr 8 okt  2017     Läs 
protokoll nr 9 nov  2017   Läs 
protokoll nr 10 dec 2017  Läs 
protokoll nr 11       2017 Läs 
protokoll nr 12       2017 Läs

Protokoll 2018

Konstituering 20180213  Läs

protokoll nr 1 mars 2018 Läs
p
rotokoll nr 2 april 2018  Läs

 

Minnesanteckningar medlemsmöte

Medlemsmöten 2017

MM1 170408