Medlemmar i SBK styrelse 2018

Styrelsemedlemmar 

Styrelse 2018

Jonas Magnusson Ordförande 

Jan Bergström Sekreterare 

Ola Löttiger Kassör 

Tomas Ekström 

Mats Röhr 

Benny Nilsson 

Lars Olov Johansson 

Jan Erik Sandh 

Marina Aronsson 

Åsa Holmström Suppleant  

Jörgen Hedengren