Bli medlem i Södertälje Båtklubb

 • Person- och kontaktuppgifter

  För att hantera båt i vattnet inom klubbens varvsområde bör man ha minst förarbevis.
 • Om din båt

 • Giltigt bevis att din båtförsäkring täcker skador som kan uppstå vid hantering av din båt, skall visas i samband med sjö- och torrsättning.
 • Ange vikten i kilo
 • Ange längden i meter
 • Ange bredden i meter
 • Ange djupgåendet i meter
  Det är endast båtar med godkänd färg för Mälaren som kan beredas plats vid brygga inom Sbk´s varvsområden. Om du inte vet vad din båt är målad med i samtliga lager så måste den saneras senast 2020.
  För att på bästa sätt hitta en bra plats så behöver vi veta lite om hur din båt ska förvaras då den ligger på land.
 • Södertälje båtklubb är en idéell förening där verksamheten till stor del bygger på medlemmarnas möjlighet att på olika sätt bidra med arbetskraft och kompetens inom olika områden. Beskriv här kort ditt kompetensområde och på vilket sätt Du är villig att bidra till verksamheten i Södertälje Båtklubb.