Ungdomssektionen 2020

Med anledning av det rådande säkerhetsläget med Covid -19 ber vi att få återkomma med nya nya datum för årets jolleseglingar längre fram.

Seglingarna som tidigare planerats att starta den 13 maj skjuts alltså fram. Vi lägger ut nya datum på hemsidan så fort det blir aktuellt

Med vänliga hälsningar

Jan-Erik Sandh
SBK Ungdom

Film: Jollesegling 2019