Svenska Båtunionen hjälper båtklubbar hitta gifter på båtbottnar - Båtliv

Anmälan för XRF mätning av båtskrov.

Om enskilda protokoll önskas kan dessa beställas i efterhand hos Happy Boat. Kostnad för XRF mätning beror på antal båtar som mäts vid ett och samma tillfälle. Om du vill ha ett separat mätprotokoll tillkommer en kostnad på 375 kr. Sista dagen för anmälan är 2020-11-08.

  • Viktigt att ange exakt vart någonstans båten står då kostnad av mätningen beror på tidsåtgång att "leta" efter båtar!
    Tillkommer en kostnad om 375 kr utöver ordinarie mätkostnad!