Avgifter i Södertälje Båtklubb 2020

Engångsavgifter

Inträdesavgift – Senior (över 19 år) och båtägare 1 500:-
(dvs när medlem registrerar sitt första båtägande i klubben)
Nyckelbricka – Grind 300:-/bricka

Årsavgifter

Medlemsavgift – Senior (över 19 år) 300:-
Medlemsavgift – Ungdom (tom 19 år) 100:-
Båtägaravgift (för båtägare utöver medlemsavgift) 600:-

Avgifter-2020