Avgifter i Södertälje Båtklubb 2022

Engångsavgifter

Inträdesavgift – Senior (över 19 år) och båtägare 2 000:-
(dvs när medlem registrerar sitt första båtägande i klubben)
Nyckelbricka – Grind 312:-/bricka

Årsavgifter

Medlemsavgift – Senior (över 19 år) 416:-
Medlemsavgift – Ungdom (tom 19 år) 208:-
Båtägaravgift (för båtägare utöver medlemsavgift) 624:-

Avgifter-2022