Årsprogram 2024

20 april           Sjösättning bommar

27 april           1:a Sjösättning

4 maj              Öppning Kalven

?                     Städdag kl 18.00

21:a juni         Midsommar Kalven

17 augusti      Arbetsdag och kräftskiva Kalven

15 augusti      Upptagningslistorna anslås

28 sep            Stängning kalven

?                     Sista dag för upptagning

?                     Upptagning bommar