Årsprogram 2023

22 april           Sjösättning bommar

29 april           1:a Sjösättning

6 maj              Öppning Kalven

13 juni prel.    Städdag kl 18.00

23:e juni         Midsommar Kalven

12 augusti      Kräftskiva Kalven

15 augusti      Upptagningslistorna anslås

26 augusti      Mälarödistansten 2023

23 sep            Stängning kalven

15 oktober       Sista dag för upptagning

21 oktober     Upptagning bommar