Årsprogram 2022

15 mars             Sjösättningslistor anslås på varven och på hemsidan.
2 april                Arbetsdag på Slandö kalv.
9 april                Sjösättning av bommar och medlemsmöte i kompassen.
23 april              1:a sjösättningsdagen.
7 maj                  Öppning av Slandö kalv.
14 maj                Mälarödistansen kappsegling.
19 maj                Städning av varven.
16-20 juni           Gotlandsregattan kappsegling.
24 juni                Midsommarfirande på Slandö kalv.
6 augusti            Kräftskiva på Slandö kalv med kappsegling och 5 -kamp.
15 augusti          Upptagningslistor anslås på varven och på hemsidan.
27-28 augusti     2-dagars kappsegling.
10 september     Höstregattan.
24 september     Stängning av Slandö kalv.
9 oktober            Sista dag för upptagning.
15 oktober          Upptagning av bommar och medlemsmöte.
28 oktober          Styrelsekonferens.
27 november      Adventsfika i kompassen.
4 februari 2023  Årsmöte och årsfest.