Årsprogram 2023

15 april           Sjösättning bommar

22 april           1:a Sjösättning

6 maj              Öppning Kalven

16 maj prel.    Städdag kl 18.00

23:e juni         Midsommar Kalven

12 augusti      Kräftskiva Kalven

15 augusti      Upptagningslistorna anslås

23 sep            Stängning kalven

8 oktober       Sista dag för upptagning

14 oktober     Upptagning bommar