Här fyller du i dina uppgifter och skickar in så kommer det en avräkning på nästa faktura från Sbk

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

Analys: Så liten del av elräkningen kan du påverka – incentiv för att spara  el behövs