Bli medlem i Södertälje Båtklubb

 • Person- och kontaktuppgifter

 • Beskriv inom vilken yrkeskategori du arbetar inom.
  För att hantera båt i vattnet inom klubbens varvsområde bör man ha minst förarbevis.
 • Om din båt

 • Giltigt bevis att din båtförsäkring täcker skador som kan uppstå vid hantering av din båt, skall visas i samband med sjö- och torrsättning.
 • Ange vikten i kilo
 • Ange längden i meter
 • Ange bredden i meter
 • Ange djupgåendet i meter
  Det är endast båtar med godkänd färg för Mälaren som kan beredas plats vid brygga inom Sbk´s varvsområden. Om du inte vet vad din båt är målad med i samtliga lager så måste den saneras senast 2022.
 • För att på bästa sätt hitta en bra plats så behöver vi veta lite om hur din båt ska förvaras då den ligger på land.