Slandö kalv

Lite historia

Varje båtklubb med självaktning strävade under tidigt 1900-tal efter en egen klubbholme. Avsikten var att få en bas för seglings- och regattaverksamhet i en tid, när kappsegling stod högt i kurs. Man ville också få ett färdmål, där medlemmarna kunde samlas till dans och fester och man ville gärna ha en skyddad natthamn på rimligt avstånd hemifrån…….Fortsätt läs här