Världens största kappsegling med 2 700 båtar på linjen!