Vaktinstruktion 2021

 

Samtliga registrerade båtägare i Södertälje båtklubb har vaktskyldighet med en natt / år under perioden en vecka före första ordinarie sjösättning på våren till en vecka efter sista ordinarie upptagning på hösten.
Du väljer vaktnatt genom att logga in och boka på din sida i BAS. I fältet bredvid ditt namn kan vaktkamrat fyllas i, du kan gå vakt tillsammans med annan medlem/båtägare, eller en myndig anhörig. (Även en vän kan vara  vaktkamrat).

Vakterna skall finnas tillgängliga på något av klubbens varv mellan 22:00-05:00 och utföras med minst tre rundor till Karlberga och G:a Mälarbadet (Bergvik). Låsbricka används av båda vakterna som bevis på närvaro. Om vaktkamrat ej är medlem gäller endast en bricka. Vid kontroll kan vaktpasset bli ogiltigt om inte antal markeringar med låsbricka registrerats på alla kontroller under ett pass. Vid grovt missbruk kan frågan tas upp av styrelsen enligt § 12 i stadgarna.

Formulär för vaktrapport finns på hemsidan och ifylles innan vaktpass avslutas vilket också utgör kvitto på fullgjord vaktplikt tillsammans med låsbrickor på nedan nämnda kontrollpunkter. Alltid två vakter per natt. Om kamrat inte infinner sig avbryts vakthållningen p.g.a. säkerhetsskäl.

Vid varje runda gäller följande:

G:a Mälarbadet (Bergvik)
Lägg låsbricka på låset till gång grinden vid klubbhuset.

Gå ut på norra bryggan och kontrollera båtarna.

Gå förbi och kontrollera om klubbens roddbåt som ligger vid rampen behöver ösas. Titta till och ös vid behov jollegruppens båtar på plats 37b (första på högersida).

Gå ut på mellanbryggan och kontrollera båtarna.
Kontrollera klubbens båt Agnes på plats 35.  Länsa om behov finns.
Gå ut på södra bryggan och kontrollera båtarna. Följ landbryggan ut till slutet av området, följ  staketet kontrollera om där finns några hål.

Gå ner mellan skjulen fram till gånggrinden, lägg på låsbrickan för att markera och kontroll av lås. Kontrollera även att bilgrinden är låst.
Gå vidare bort mot huset, titta in i skjulen, släck lampor som är påslagna. Kontrollera staket.

Karlberga
Markera alltid gånggrinden med låsbrickan, även om du tagit båt över från Mälarbadet. Kontrollera att bilgrind är  låst.

Patrullera mellan skjulen, släck lampor som lyser, kontrollera  staketet.

Kontrollera båtarna utmed hela bryggan, även den norra. Ös bojekan vid  behov. Gå in i klubbhuset för kontroll.

Åtgärda enkla saker själv. Vid akuta allvarliga händelser eller båtproblem, försök få tag på båtägare eller styrelseledamot beroende typ av problem – använd sunt  förnuft. Om du noterar något, ring polisen 112! Ingrip ej – utsätt dig inte för onödiga  risker!

Medlem som ej  fullgjort vaktplikt debiteras en av årsmötet fastlagd avgift.