Vaktinstruktion

 

Registrerad båtägare mellan 19 och 70 år och som har sommarplats (brygg, trailerplats etc.) på klubbens varv, har vaktskyldighet med en natt per år. Medlem 70+ har frivillig vakthållning.
Vaktperioden är 1 vecka före första sjösättning till 1 vecka efter sista  upptagning.
Du väljer vaktnatt i vaktpärmen tillsammans med någon medlem eller en myndig anhörig. (Även en vän kan vara  vaktkamrat).

Vakterna skall finnas tillgängliga på något av klubbens varv mellan 22:00-05:00 och utföras med minst tre rundor till Karlberga och G:a Mälarbadet (Bergvik). Låsbricka används av båda vakterna som bevis på närvaro. Vid kontroll kan det påföras en kostnad för ej utförd vakt som fastställts av årsmötet om brickan ej används.

Vaktrapport skrivs varje vaktnatt, förvaras i vaktpärmen och utgör också kvitto på fullgjord vaktplikt tillsammans med låsbrickor på nedan nämnda kontrollpunkter. Alltid två vakter per natt. Om kamrat inte infinner sig avbryts vakthållningen p.g.a. säkerhetsskäl.

Vid varje runda gäller följande

G:a Mälarbadet (Bergvik)
Lägg låsbricka på låset till gång grinden vid klubbhuset.
Gå ut på norra bryggan och kontrollera båtarnas förtöjning.

Gå förbi och kontrollera om klubbens roddbåt som ligger vid rampen behöver ösas. Titta till och ös vid behov jollegruppens båtar på plats 37b (första på högersida).

Gå ut på mellanbryggan och kontrollera båtarnas förtöjning.
Kontrollera klubbens båt Agnes på plats 35.  Länsa om behov finns.
Gå ut på södra bryggan och kontrollera båtarnas förtöjning. Följ landbryggan ut till slutet av området, följ  staketet kontrollera om där finns några hål.

Gå ner mellan skjulen fram till gånggrinden, lägg på låsbrickan för att markera och kontroll av lås. Kontrollera även att bilgrinden är låst.
Gå vidare bort mot huset, titta in i skjulen, släck lampor som är påslagna. Kontrollera staket.

Karlberga
Markera alltid gånggrinden med låsbrickan, även om du tagit båt över från Mälarbadet. Kontrollera att bilgrind är  låst.
Patrullera mellan skjulen, släck lampor som lyser, kontrollera  staketet.

Kontrollera förtöjningar utmed hela bryggan, även den norra. Ös bojekan vid  behov. Gå in i klubbhuset för kontroll.

Åtgärda enkla saker själv. Vid akuta allvarliga händelser eller båtproblem, försök få tag på båtägare eller styrelseledamot beroende typ av problem – använd sunt  förnuft. Om du noterar något, ring polisen 112! Ingrip ej – utsätt dig inte för onödiga  risker!

Medlem som ej  fullgjort vaktplikt debiteras en av årsmötet fastlagd avgift.