Arbetsplikt 2024

För att SBK ska kunna verka som allmännyttig ideell förening, måste arbeten inom klubben i första hand utföras av medlemmar.

Samtliga registrerade båtägare i Södertälje båtklubb har skyldighet att verka för att klubbens tillgångar underhålls genom att själva ta initiativ på arbeten som behöver utföras eller medverka då en kallelse har gått ut om arbetsdagar,
Arbetet kan vara av praktisk natur eller administrativt arbete.
Klubbens funktionärer utför sin arbetsplikt genom sitt förtroendeuppdrag. Det är varje båtägares eget ansvar att utföra arbetsuppgifter och för undvikande av fel är du skyldig att själv förvissa dig om att du är antecknad i arbetsjournalen. För ej utförd arbetsplikt debiteras en avgift på 2000 kr per år. Den som underlåter sig att närvara vid kallelse eller ej utför något arbete för klubben kan komma att riskera sin rätt till båtplats inom Sbk´s varvsområden samt även sitt medlemskap vid grov försummelse enligt stadgarna § 12 Uteslutning m m.