Arbetsplikt 2021

För att SBK ska kunna verka som allmännyttig ideell förening, måste arbeten inom klubben i första hand utföras av medlemmar.

Samtliga registrerade båtägare i Södertälje båtklubb har arbetsplikt med utsatta arbetstillfällen enligt ett förutbestämt schema som styrelsen anslår vid årets början.

Tekniska kommittén kan även kalla till arbetstillfällen med kort varsel vid tex akuta arbeten som bör utföras med kort varsel.

Medlem har möjlighet att via formuläret nedan visa intresse inom olika arbetsmoment som kan förekomma inom verksamheten.

Arbetet kan vara av praktisk natur eller administrativt arbete. Klubbens funktionärer
utför sin arbetsplikt genom sitt förtroendeuppdrag. Det är varje arbetspliktig
medlems eget ansvar att utföra tilldelade arbetsuppgifter och för undvikande av fel
är du skyldig att själv förvissa dig om att du är antecknad i arbetsjournalen. Den som
underlåter sig att närvara vid kallelse kan komma att riskera sin rätt till båtplats inom
Sbk´s varvsområden samt även sitt medlemskap vid grov försummelse enligt
stadgarna § 12 Uteslutning m m.

  • Här kan du beskriva dina önskemål