Beställning av elmätare

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
    Från vilket datum behöver du ha en elmätare?

Kostnaden som debiteras hyrestagaren är f.n. 2:-/kWh samt en hyra om 50:-/månad. Elmätaren avläses sista september och redovisas via länken på hemsidan. Om mätaren ej återlämnas efter avtalsperiodens slut kommer en avgift (1500kr + 48kr/dygn) att debiteras.

Mätaren kan tas med och användas på klubbens holme Slandö Kalv och ersätter då elavgiften på Slandö Kalv.

Mätaren får endast användas till en båt, ej delas med andra.

Mätaren kan när som helst återkallas av styrelsen och debitering görs då enligt gällande taxa. Avtalsperioden bestäms preliminärt av parterna och kan vara tillsvidare, men kan sägas upp av bägge parter vid varje månadsslut.

Vid avtalsperiodens slut kan avtal för ny period tecknas.

Digital elmätare på kabel CEE