Nyheter

Nyheter

FÄRRE SLUSSNINGAR I SÖDERTÄLJE SOMMAREN 2024

Okategoriserade

Liksom förra året kommer alla som passerar Södertälje med fritidsbåt i sommar, att få vänta längre än vanligt.

Trafikverkets arbete med att bygga om slussen och kanalen fortsätter och slussning kommer därför att ske varannan

timme. Läs mer på: www.sjofartsverket.se/slussaisodertalje .

Jag bifogar två affischer som ni kan skriva ut och sätta upp som anslag på klubben, eller skicka ut via mejl och i era

sociala kanaler. Pdf‐filerna är tillgänglighetsanpassade och kan distribueras digitalt.

Läs mer om projektet på: www.trafikverket.se/sodertaljeslussochkanal