Okategoriserade

Okategoriserade

Nya sjökort

Okategoriserade
Sjöfartsverket är i full färd med att uppdatera Sveriges sjökort. Men i de nya korten är många populära vikar och sund markerade som mycket grunda och ofarbara. På Kryss Jonas Ekblad ifrågasätter varför de pluggas igen.

Läs mer här

Material för Kontakt efterlyses

Okategoriserade

Presstopp för nästa nummer av klubbtidningen Kontakt är 31 oktober. Alla som har något att bidraga med uppmanas att skicka till redaktören jan.sundkvist@gmail.com och/eller tomas.ekstrom@telia.com