• Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse för hamnvärd på vår fina klubbholme Slandö kalv under 2023. I första hand bokas hela veckor med start och slut på söndagar kl 12,00. Det går även att boka helger men veckobokningar går före.
  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
    Vecka 19 - vecka 39
  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
    Vecka 19 - Vecka 39

V19Kommittén0705-088272
V20Kommittén0705-088272
V21 Petra & Johnny Lindström ons-sön 070-0878338
V22Linus Reuter 0705-088272
V23
Linus Reuter0705-088272
V24Erik Eriksson0706-333105
V25 Jimmy Landell 0737-221661
V26Jörgen Hedengren 0730-715017
V27Jimmy Landell 0737-221661
V28Jimmy Landell 0737-221661
V29Jimmy Landell 0737-221661
V30Stefan & Cattarina0704-380678
V31Linus Reuter 0761-045103
V32Henrik Magnusson0737-648161
V33Jonas & Marie Lind0703-209040
V34Kommittén0705-088272
V35 Tommy & Karin Löw 0709-474400
V36Kommittén0705-088272
V37Kommittén0705-088272
V38Kommittén
V39Ledig