Hyra av klubbhuset – Kompassen

Medlem som är registrerad båtägare eller är funktionär och har fyllt 20 år, har möjlighet att hyra Kompassen en (1) gång per år för eget bruk.

Kompassen får inte hyras i kommersiellt syfte men kan efter styrelsens godkännande hyras av förening eller företag för utbildning eller konferens till en kostnad som minst motsvarar ordinarie dygnshyra.

Lokalen är utrustad (möbler, porslin etc.) för maximalt 60 personer.

Tillträde och återlämning samt besiktning av Kompassen är kl 12,00.

Bokning

  • Tag kontakt med Marie Karlsson Eriksson 072-445 86 52, karlssoneriksson@allt2.se för att boka och bestämma tid för genomgång av instruktioner och tecknande av hyresavtal.
  • Betalning av hyresavgiften och deposition ska ske innan genomgången till klubbens swish. ange ”hyra Kompassen” och ”datum” vid betalning.
  • Depositionsavgiften återfås efter godkänd besiktning. Om fel föreligger i lokalen som orsakats av hyresgäst genom försummelse eller om lokalen ej är tillfredsställande städad så kan hela eller delar av depositionen kvarhållas av uthyraren tills det att felet är åtgärdat.

Hyresavtal Kompassen

Ordningsregler

Städinstruktioner

Möblering