Lediga funktionärsuppdrag inom den ideella verksamheten som Södertälje båtklubb bedriver. Kontakta valberedningen
och berätta om vad du kan bidra med.

Miljöutskott – 2 personer bildar ett utskott som svarar för att klubbens miljöpolicy utvecklas och efterföljs.

Säkerhetsutskott – 2 personer som svarar för att säkerhetsarbetet inom klubben utvecklas och att rutiner skapas för att förhindra olyckstillbud.

Utbildningsektion – 2 personer som arrangerar utbildning och föreläsningar.

Tävlingssektion – komplettering av nuvarande sektion som på sikt tar över och svarar för klubbens tävlingsverksamhet.

Festkommitté – 2 personer saknas som ansvarar för följande festarrangemang: Midsommarfirande, Kräftskiva, Årsfest, adventsfika samt en och annan Pubafton.