Lediga funktionärsuppdrag inom den ideella verksamheten som Södertälje båtklubb bedriver. Kontakta valberedningen
och berätta om vad du kan bidra med.

Hamnkommittén Mälarbadet – Sammankallande som ansvarar för båthantering och planering.

Utbildningsektion – 2 personer som arrangerar utbildning och föreläsningar.

Tävlingssektion – 3 personer som svarar för klubbens tävlingsverksamhet.

Festkommitté – 2 personer som anordnar klubbens festarrangemang.