Lediga funktionärsuppdrag inom den ideella verksamheten som Södertälje båtklubb bedriver. Kontakta valberedningen
och berätta om vad du kan bidra med.

Miljöutskott – Det saknas 1 person i utskott som svarar för att klubbens miljöpolicy utvecklas och efterföljs.

Utbildningsektion – 2 personer som arrangerar utbildning och föreläsningar.

Tävlingssektion – komplettering av nuvarande sektion som på sikt tar över och svarar för klubbens tävlingsverksamhet.

Festkommitté – Det saknas en person i gruppen som anordnar klubbens festarrangemang.