Årsmöte 2020

Kallelse Årsmöte Kovlands IF 26 augusti - Kovlands IF - IdrottOnline Klubb

Söndagen den 14 mars 2021. Kl 14.00

Protokoll SBK årsmöte 2020

Sammanställning Röster

Logg röster slutlig

Följebrev röstning vid SBK årsmöte 210301-15

Inför årsmötet 2020 som kommer att hållas digitalt via Zoom publiceras här de handlingar som medlemmar i Södertälje båtklubb ska ta del av.

Vi kommer att genomföra årsmötet på så sätt att frågor om lagda förslag kan ställas genom chattfunktionen i Zoom.

Det finns även möjlighet att deltaga för dem som ABSOLUT inte har möjlighet att använda digital mötesteknik. 20 personer kommer fysiskt ha möjlighet att närvara i kompassen men tänk på att det är obligatorisk anmälan p.g.a. att lokalen ska smittskyddssäkras. Anmälan görs till sekr@sodertaljebk.net senast den 5 mars.

Här finns de dokument som sänts ut med e-post samt dagordning

Inför årsmöte 2020

Guide till Zoom

Dagordning Södertälje Båtklubbs årsmöte för 2020

Bilagor till årsmötet

Bil. 1 Verksamhetsberättelse 2020

Bil. 2. SBK Balansräkning 2020

Bil. 3. SBK Resultaträkning 2020

Bil. 4 Revisionsberättelse 2020 röstning

Bil. 5 Förslag till avgifter 2021_röstning

Bil. 6 Budget 2021_röstning

Bil. 7 Verksamhetsplan 21-25_röstning

Bil. 8 Valberedningens förslag_röstning 

Bil. 9 Förslag till funktionärsersättningar för 2021_röstning