Välkommen till Södertälje båtklubb!

Södertälje båtklubb är en allmännyttig ideell förening med gamla anor sedan 1919 och är med sina två hamnar, Karlberga och gamla Mälarbadet belägen i Södertälje på Mälarsidan.
Vår klubbholme Slandö Kalv finner Du på södra Björkfjärden efter ca 5 Nm båtfärd. Vi är ca. 350 medlemmar och har ca 200 båtar av varierande storlek huserade på något av våra varv.
Styrdokumenten för klubben är våra stadgar, ordningsregler och miljöpolicy.
Ordningsreglerna anslås på hemsidan och uppdateras löpande av styrelsen. Det är varje medlems skyldighet att ha kunskap om aktuella ordningsregler och att uppvisa ett gott sjömanskap samt verka för en god samvaro på klubbens områden. 


Kalender för Södertälje Båtklubb