Nedan finns att läsa om projektet på Slandö kalv. Styrhytten har utfört markarbeten och resning av väderskyddad tillbyggnad samt panelat och lagt ett plåttak över hela byggnaden då det visade sig att taket på den gamla delen inte var lönt att behålla pga röta.
Bildarkivet fylls på varefter bygget fortskrider.

Anmäl dig här för medverkan till att färdigställa huset

  • Skriv här kortfattat vad du kan hjälpa till med.

Ritning 1
Ritning 2
SK Bostad