Nedan finns att läsa om projektet på Slandö kalv.  Styrhytten har på ett professionellt sätt utfört markarbeten och resning av väderskyddad tillbyggnad samt panelat och lagt ett plåttak över hela byggnaden då det visade sig att taket på den gamla delen inte var lönt att behålla pga röta.
För tillfället ligger bygget i vintervila då det inte går att ta sig fram pga. isläget men så fort vintern släpper sitt grepp kommer Agnes (vår klubbbåt) att sjösättas och användas flitigt under våren och försommaren för att färdigställa i egen regi.

Anmäl dig här för medverkan till att färdigställa huset

  • Skriv här kortfattat vad du kan hjälpa till med.

Ritning 1
Ritning 2
SK Bostad