Medlem som är registrerad båtägare eller är funktionär och har fyllt 20 år, har möjlighet att hyra Kompassen en (1) gång per år för eget bruk.

Kompassen får inte hyras i kommersiellt syfte men kan efter styrelsens godkännande hyras av förening eller företag för utbildning eller konferens till en kostnad som minst motsvarar ordinarie dygnshyra.

Lokalen är utrustad (möbler, porslin etc.) för maximalt 60 personer.

Hyreskostnad:

Dygnshyra 24 timmar, kl: 12,00 – 12,00.   2000 SEK

Korttidshyra 4 timmar, kl: 08,00 – 12,00.  500 SEK

Deposition 1500 SEK

Utlämning och återlämning samt besiktning av Kompassen är kl 12,00.

Bokning

Tyvärr har vi för närvarande inte någon kompassen kommitté som kan svara för uthyrning av lokalen!!.

Kontakta valberedningen om du är intresserad av att vara med i kommittén!!