Lediga funktionärsuppdrag inom den ideella verksamheten som Södertälje båtklubb bedriver. Kontakta valberedningen om du är intresserad.

Styrelse ledamot – 1 person. Att vara styrelseledamot är ett hedersuppdrag som kommer med stort ansvar. Du är en del i att utveckla Södertälje båtklubb enligt Strategi 2030 samt arbeta aktivt för att uppfylla föreningens verksamhetsmål.

Styrelse suppleanter – 2 personer som medverkar på styrelsemöten och träder in om en ordinarie ledamot är frånvarande.

Miljöutskott – 3 personer tillsammans med en styrelseledamot bildar ett utskott som svarar för att klubbens miljöpolicy utvecklas och efterföljs.

Säkerhetsutskott – 3 personer som tillsammans med en styrelseledamot bildar ett utskott som svarar för att säkerhetsarbetet inom klubben utvecklas och att rutiner skapas för att förhindra olyckstillbud.

Tekniskt utskott – 3 personer som tillsammans med en styrelseledamot bildar ett utskott som ansvarar för att klubbens fasta anläggningar utvecklas och behålls i gott skick.

Utbildningsektion – 3 personer som arrangerar utbildning och föreläsningar.

Tävlingssektion – 3 personer som svarar för klubbens tävlingsverksamhet.

Festkommitté – 4 personer som ansvarar för följande festarrangemang: Midsommarfirande, Kräftskiva, Årsfest, adventsfika samt en och annan Pubafton.

Kompassenvärdar – 2 personer som ansvarar för drift och underhåll av kompassen där även uthyrning ingår i arbetsuppgifterna.