Nyheter

Nyheter

Avlysning farleden vid Slussbron start måndag 5 september 2022

Okategoriserade

Sjöfartsverkets beslut med dnr 22-03969 angående partiell avlysning av den allmänna farleden 901 vid Slussbron i Södertälje med start måndag 5 september 2022 bifogas.
Slussbron kommer att vara stängd för broöppning mellan kl. 11:00 och 18:00 på vardagar (måndag-fredag).

22-03969 Bilaga 1

22-03969 Beslut om partiell avlysning