Nyheter

Nyheter

Färre slussningar i Södertälje sommaren 2023

Okategoriserade

Alla som passerar Södertälje med fritidsbåt i sommar kommer att få vänta längre än vanligt på grund av arbeten i slussen. Slussning kommer att ske varannan timme.

Läs mer på: www.sjofartsverket.se/slussaisodertalje


Säkerheten är viktig för oss som jobbar i kanalen. Därför ber vi alla att:

• Hålla behörigt avstånd till arbetspontoner
• Hålla undan från dykflagga
• Hålla hastigheten

Trafikverket bygger om slussen och kanalen i Södertälje, läs mer om projektet på: www.trafikverket.se/sodertaljeslussochkanal