Nyheter

Nyheter

Information från sjöfartsverket

Okategoriserade

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket meddelar:

”Trafikkontoret i Stockholm har inkommit med en ansökan om partiell avlysning av farled 915, delen under Liljeholmsbron med anledning av att en skada i betongplattan gör att betong riskerar att falla ner i farleden under bron. Bron behöver akut repareras och del av farleden behöver av säkerhetsskäl därför avlysas från sjötrafik.”

Fler pågående och kommande arbeten hittar du här:

https://www.sjofartsverket.se/sv/farledsprojekt/malarfarlederna/

Ett tankfartyg passerar Hjulstabron