Nyheter

Nyheter

Remiss om utökat skyddsområde mellan Trosa skärgård och Bråviken

Okategoriserade

Länsstyrelsen i Sörmland har skickat detta till berörda kommuner för möjlighet att yttra sig. Som båtklubb har ni möjlighet att yttra er över förslaget genom att kontakta Länsstyrelsen, se information i förslag eller kontakta din kommun.

Detta bör ni göra så fort som möjligt då Länsstyrelsens deadline är den 27 juni 2022

Vänligen se mer information i följande bifogade filer:

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Sörmlandskustens Båtförbund

Nyheter från SBU

Okategoriserade

Ungdomssektionen söker 3 glada seglare 

Okategoriserade

Ungdomssektionen söker 3 glada seglare som vill hjälpa till att lära ut optimistsegling till våra barn & ungdomar.

Vi kommer genomföra 9 seglingar på onsdagkvällar utanför klubbhuset i Bergvik.

Är du intresserad att haka på vårt härliga gäng?

Kontakta Lars-Olof Johansson – Sammankallande SBK Ungdomssektion

070-9209723

Avlysning av allmän farled 901 i Södertälje kanal och sluss vecka 21

Okategoriserade

Sjöfartsverkets beslut med dnr 22-02024 angående avlysning av den allmänna farleden 901 i Södertälje sluss och kanal med start fredag 27 maj 2022 bifogas.

Sjöfartsverket skickade tidigare ut ett förslag på avlysning av farled 901 i Södertälje kanal och sluss planerad till vecka 19. Syftet med avlysningen var då att två stycken ledningsomläggningar planerades att genomföras i kanalen

De återkopplingar Sjöfartsverket mottog var överlag negativa, både till den korta framförhållningen och att avlysningen var förlagd till vardagar.

Sjöfartsverket har beaktat inkomna synpunkter och vidare diskuterat möjliga justeringar av förslaget om avlysning med de två inblandade projektgrupperna. Ett nytt avlysningsbeslut har därefter tagits fram.

Avlysningen är nu framflyttad till vecka 21, och istället för att avlysa farleden tisdag-torsdag, så är avlysningen förlagd fredag-söndag.

Nyheter från SBU

Okategoriserade

Information från sjöfartsverket

Okategoriserade

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket meddelar:

”Trafikkontoret i Stockholm har inkommit med en ansökan om partiell avlysning av farled 915, delen under Liljeholmsbron med anledning av att en skada i betongplattan gör att betong riskerar att falla ner i farleden under bron. Bron behöver akut repareras och del av farleden behöver av säkerhetsskäl därför avlysas från sjötrafik.”

Fler pågående och kommande arbeten hittar du här:

https://www.sjofartsverket.se/sv/farledsprojekt/malarfarlederna/

Ett tankfartyg passerar Hjulstabron

Klubbnyheter Svenska seglarförbundet

Okategoriserade
En miljon i stöd till klubbverksamhet
För att få en riktigt bra omstart i verksamheterna efter pandemins effekter har Svenska Seglarförbundet, via Riksidrottsförbundet, fått möjlighet att dela ut en miljon kronor i stöd till våra klubbar.
SSF Seglarskolor ökade elevantalet med 30% 2021
Våra SSF certifierade seglarskolor fortsätter att öka i antal och var i 2021 140 stycken (136 st 2020) . Totalt gick 13 000 elever (10 000 st 2020) varav 2000 vuxna i en certifierad seglarskola i fjol. Stort tack till er som fyllt i seglarskolerapporten och bidrar till statsitiken. Vill din klubb certifiera er seglarskola?
Svenska Seglarförbundet ansluter till bojkott med anledning av det ryska angreppet mot Ukraina
World Sailing meddelade i går att de följer Internationella Olympiska kommitténs (IOC) beslut av förbjuda tävlande, funktionärer och ledare från Ryssland och Belarus. Svenska Seglarförbundet stödjer detta beslut fullt ut.
Svensk segling på turné
Dags för årets turné, vi hoppas träffa minst lika många klubbrepresentanter som vanligt! Precis som förra året genomförs turnén på Teams. Varmt välkomna till årets träffar med oss på Svenska Seglarförbundet och med era lokala SISU konsulenter.
Inbjudan till SSF Seglarskoleseminarium
Även i år bjuder Svenska Seglarförbundet in till två seglarskolewebbinarium för er som arrangerar SSF Seglarskola. Ett för dig som är som är huvudinstruktör på seglarskolan och ett till dig som är engagerad i det administrativa kring seglarskolan. Årets fokus är hur rekryterar fler elever och får fler att stanna kvar i verksamheten.
Aktuella bidrag till klubbverksamheten
För klubbens verksamhet finns ett stort antal olika stöd. I denna katalog har vi samlat de vanligaste ekonomiska bidragen som förmedlas via Svenska Seglarförbundet och RF/SISU.
50% rabatt på ”Förarintyg för fritidsbåt”
Svenska Sjö ger nu 50% rabatt till sina kunder på Svenska Seglarförbundets nya webbutbildning ”Förarintyg för fritidsbåt”. Du får också rabatt på din båtförsäkringspremie om du har dokumenterad nautiskt kompetens som exempelvis förarintyg.
Dags att anmäla sig till Seglardagen
Lördag den 2 april är det dags för vårt årsmöte Seglardagen som genomförs fysiskt i Stockholm men med möjlighet att deltaga digitalt. Det är nu hög tid nu att anmäla sig,
20% vid nyteckning av båtförsäkring hos Svenska Sjö
Svenska Sjö ger nu 50% rabatt till sina kunder på Svenska Seglarförbundets nya webbutbildning ”Förarintyg för fritidsbåt”. Du får också rabatt på din båtförsäkringspremie om du har dokumenterad nautiskt kompetens.
U25 på Seglardagen – fem platser kvar
Seglardagen är Svenska Seglarförbundets stora årsmöte och det är där alla stora beslut tas. Dessutom är det en ypperlig chans för dig under 25 att träffa andra U25or och knyta nya kontakter runt om i landet. Precis som på Seglarträffen kommer vi bjuda på lunch, middag och hotellnatt under lördagen och sedan väntar en härlig hotellfrukost på söndagsmorgon. Vi har även förberett en rolig kvällsaktivitet efter mötet på lördagen.
Förhandlingsdomare blå 15 mars
Kursen genomförs på webben 15 mars kl. 18.30 -21.00.
Utvecklas i rollen som idrottsförälder 29 mars
Ulrika Billme, idrottspsykologisk rådgivare pratra om viktiga förhållningssätt och ger konkreta verktyg hur du som idrottsförälder.
Tränare grön vindsurfing utbildning
Nu är anmälan öppen till tränare grön vindsurfing på Västkusten som startar med två teorikvällar den 12 juni och 14 juni, följt av praktik helgen 17-19 juni. Teorikvällarna sker digitalt via Teams och praktiken hålls ute hos Öckerö Segelsällskap. Säkra din plats idag!
Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm, 08-459 09 90, svensksegling.se