Author Jonas

Author Jonas

Bommar och medlemsmöte

Okategoriserade

På lördag den 15 oktober kl 10:00 så är det upptagning av bommar, samtliga båtägare som har en bryggplats ska närvara.

Kl 12:00 har vi sedan ett medlemsmöte i Kompassen där styrelsen informerar om pågående och framtida projekt. Det är även ett

ypperligt tillfälle att själv komma med förslag eller synpunkter på klubbens verksamhet.

/Styrelsen

Y-bom Classic 6 meter - Svenska Marinvaror AB

Nyheter från SBU

Okategoriserade

Nyheter från SBU

Okategoriserade

Information från sjöfartsverket

Okategoriserade

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket meddelar:

”Trafikkontoret i Stockholm har inkommit med en ansökan om partiell avlysning av farled 915, delen under Liljeholmsbron med anledning av att en skada i betongplattan gör att betong riskerar att falla ner i farleden under bron. Bron behöver akut repareras och del av farleden behöver av säkerhetsskäl därför avlysas från sjötrafik.”

Fler pågående och kommande arbeten hittar du här:

https://www.sjofartsverket.se/sv/farledsprojekt/malarfarlederna/

Ett tankfartyg passerar Hjulstabron

Klubbnyheter Svenska seglarförbundet

Okategoriserade
En miljon i stöd till klubbverksamhet
För att få en riktigt bra omstart i verksamheterna efter pandemins effekter har Svenska Seglarförbundet, via Riksidrottsförbundet, fått möjlighet att dela ut en miljon kronor i stöd till våra klubbar.
SSF Seglarskolor ökade elevantalet med 30% 2021
Våra SSF certifierade seglarskolor fortsätter att öka i antal och var i 2021 140 stycken (136 st 2020) . Totalt gick 13 000 elever (10 000 st 2020) varav 2000 vuxna i en certifierad seglarskola i fjol. Stort tack till er som fyllt i seglarskolerapporten och bidrar till statsitiken. Vill din klubb certifiera er seglarskola?
Svenska Seglarförbundet ansluter till bojkott med anledning av det ryska angreppet mot Ukraina
World Sailing meddelade i går att de följer Internationella Olympiska kommitténs (IOC) beslut av förbjuda tävlande, funktionärer och ledare från Ryssland och Belarus. Svenska Seglarförbundet stödjer detta beslut fullt ut.
Svensk segling på turné
Dags för årets turné, vi hoppas träffa minst lika många klubbrepresentanter som vanligt! Precis som förra året genomförs turnén på Teams. Varmt välkomna till årets träffar med oss på Svenska Seglarförbundet och med era lokala SISU konsulenter.
Inbjudan till SSF Seglarskoleseminarium
Även i år bjuder Svenska Seglarförbundet in till två seglarskolewebbinarium för er som arrangerar SSF Seglarskola. Ett för dig som är som är huvudinstruktör på seglarskolan och ett till dig som är engagerad i det administrativa kring seglarskolan. Årets fokus är hur rekryterar fler elever och får fler att stanna kvar i verksamheten.
Aktuella bidrag till klubbverksamheten
För klubbens verksamhet finns ett stort antal olika stöd. I denna katalog har vi samlat de vanligaste ekonomiska bidragen som förmedlas via Svenska Seglarförbundet och RF/SISU.
50% rabatt på ”Förarintyg för fritidsbåt”
Svenska Sjö ger nu 50% rabatt till sina kunder på Svenska Seglarförbundets nya webbutbildning ”Förarintyg för fritidsbåt”. Du får också rabatt på din båtförsäkringspremie om du har dokumenterad nautiskt kompetens som exempelvis förarintyg.
Dags att anmäla sig till Seglardagen
Lördag den 2 april är det dags för vårt årsmöte Seglardagen som genomförs fysiskt i Stockholm men med möjlighet att deltaga digitalt. Det är nu hög tid nu att anmäla sig,
20% vid nyteckning av båtförsäkring hos Svenska Sjö
Svenska Sjö ger nu 50% rabatt till sina kunder på Svenska Seglarförbundets nya webbutbildning ”Förarintyg för fritidsbåt”. Du får också rabatt på din båtförsäkringspremie om du har dokumenterad nautiskt kompetens.
U25 på Seglardagen – fem platser kvar
Seglardagen är Svenska Seglarförbundets stora årsmöte och det är där alla stora beslut tas. Dessutom är det en ypperlig chans för dig under 25 att träffa andra U25or och knyta nya kontakter runt om i landet. Precis som på Seglarträffen kommer vi bjuda på lunch, middag och hotellnatt under lördagen och sedan väntar en härlig hotellfrukost på söndagsmorgon. Vi har även förberett en rolig kvällsaktivitet efter mötet på lördagen.
Förhandlingsdomare blå 15 mars
Kursen genomförs på webben 15 mars kl. 18.30 -21.00.
Utvecklas i rollen som idrottsförälder 29 mars
Ulrika Billme, idrottspsykologisk rådgivare pratra om viktiga förhållningssätt och ger konkreta verktyg hur du som idrottsförälder.
Tränare grön vindsurfing utbildning
Nu är anmälan öppen till tränare grön vindsurfing på Västkusten som startar med två teorikvällar den 12 juni och 14 juni, följt av praktik helgen 17-19 juni. Teorikvällarna sker digitalt via Teams och praktiken hålls ute hos Öckerö Segelsällskap. Säkra din plats idag!
Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm, 08-459 09 90, svensksegling.se