Author Jonas

Author Jonas

Förbud mot tankning av bensin vid bryggor!

Okategoriserade

Med anledning av de 2 allvarliga båtbränder som vi har haft de senaste 2 åren så har ansvariga funktionärer beslutat att all hantering av bensin vid ordinarie bryggplatser är totalt förbjudet. Det är tillåtet att tanka vid Telfern på mälarbadssidan och vid mastkranen på karlbergasidan.

För allas säkerhet vänligen respektera detta då vi vid båda dessa bränder hade en otrolig tur att ingen kom till skada.

/Jonas magnusson

BÅTBRAND PÅ BULLANDÖ MARINA

Ansvarsfull båtvård

Okategoriserade

På vårt område gäller våra regler kring hantering av båtbottnar oavsett vem som utför arbetet. Det handlar både om miljön och den personliga säkerheten.

Som verksamhetsutövare har vi det totala ansvaret för den verksamhet som bedrivs på vårt område, det är därför viktigt att du tar del av och följer våra regler och miljökrav.

Det finns olika metoder för en sanering av båtbotten, det kan vara skrapning, skrapning i kombination med färgborttagningsmedel, torr- eller våtslipning, eller olika former av blästring.

Obs! Tänk på att du är skyldig att redogöra saneringsmetod och tidsplan med styrelsen innan arbetet med sanering av båtbotten påbörjas. Detta för att  klubben har som skyldighet att meddela miljökontoret som kommer besöka båtklubbarna vid tillfälle då sanering pågår, för att kontrollera att sanering sker på ett säkert sätt för miljön och människors hälsa.

 

Det är viktigt att följa de regler som finns för personligt skydd vid saneringsarbete, till exempel skyddskläder och mask. Mark och sidor måste alltid täckas. Avskrap, slipdamm och partiklar ska tas om hand och hanteras som farligt avfall.