Author Lennart

Author Lennart

Nationell regatta för klasserna DF 95 och DF 65

Okategoriserade

SBK RC -seglare har fått förtroendet att arrangera en Nationell regatta för klasserna DF 95 och DF 65 den 23 – 24 sep. 2023.

Vi har tänkt segla vid Mälarbadets badplats norr om Linasundet alternativt vid SBK:s hamn Mälarbadet beroende på vindförhållanden.
För DF65 är regattan speciellt viktig iom att det är en kvalsegling inför 2024 då det första Global(VM) för klassen skall seglas i Nynäshamn.

Vi räknar med 20 -40 deltagare båda dagarna.

Hit kommer Sveriges bästa RC seglare och flera av dessa tillhör dom bästa i världen tex M Collberg som spikade dom två sista rejsen på Global (VM? I England i våras, han slutade som 5;a
Thomas Enwall 8, Magnus Bood 10 av 78 startande från hela världen.

Några intressanta länkar om vår verksamhet!

DF95 Global Championship 2023 at Fleetwood Model Yacht Club – Overall (sail-world.com)

Kriterier för uttagning till Global 2024 i Sverige. | DF Sailing Sweden (dragonforce65.se)

Stora förändringar av utmärkning av farleder i Mälaren

Okategoriserade

Sjöfartsverket arbetar just nu med att förbättra tillgängligheten och säkerheten i Mälaren för både fritidsbåtar och handelsfartyg. Sedan förra fritidsbåtsäsongen har en stor del av utmärkningen i Mälaren förändrats, byggts om och fått nytt utseende. Därför är det av stor vikt att man håller sitt sjökort uppdaterat och är informerad om förändringarna.

I år är det extra viktigt att alla som rör sig med båt på Mälaren är noga med att hålla sina sjökortsprodukter uppdaterade. Det kan man göra med hjälp av Ufs, underrättelser för sjöfarande, via nya officiella sjökort eller genom att kontrollera att man har ett uppdaterat digitalt sjökort.

Läs mer på www.sjofartsverket.se/malaren.

Sjöfartsverket

Här bogseras vår nya brygga genom slussen

Okategoriserade

Sex medlemmar med två frivilliga tog sig an den angenäma uppgiften att bogsera den 2 x 60 m långa bryggan från Albinhallen till klubbens område och temporärt Mälarbadet, som beslutades om vid extra årsmötet.
Dagen startades i härligt solsken med samling kl 9 vid klubbhuset för gemensam slussning ut med diverse båtar, som skulle ha till uppgift att både dra och styra ekipaget. Efter några timmars väntan, två båtar i yrkestrafik ville passera innan det blev vår tur och turen kunde startas.
Turen varade i ca två timmar och fortlöpte enligt plan och utan missöden.

Färre slussningar i Södertälje sommaren 2023

Okategoriserade

Alla som passerar Södertälje med fritidsbåt i sommar kommer att få vänta längre än vanligt på grund av arbeten i slussen. Slussning kommer att ske varannan timme.

Läs mer på: www.sjofartsverket.se/slussaisodertalje


Säkerheten är viktig för oss som jobbar i kanalen. Därför ber vi alla att:

• Hålla behörigt avstånd till arbetspontoner
• Hålla undan från dykflagga
• Hålla hastigheten

Trafikverket bygger om slussen och kanalen i Södertälje, läs mer om projektet på: www.trafikverket.se/sodertaljeslussochkanal

SJÖSÄKERHETSDAG DEN 20 MAJ I TROSA

Okategoriserade

Trosa båtklubb bjuder in till klubbens sjösäkerhetsdag den 20 maj.

Alla som är inblandade i sjöräddning och annan räddnings- och säkerhetsarbete på land kommer och visar upp sig.

Målet med dagen är att få upp folks kunskap och förståelse för sjösäkerhet och informera ”hands on” på plats.

Trosa BK kommer även att visa deras ungdomsverksamhet med jollar i vattnet och på land. Klubbens miljöarbete kommer att belysas och att de återanvänder maskiner och utrustning så långt det går.

Plats: Hela hamnplanen i Trosa och även hamn och ån.

Tid:    klockan 11:00 – 16:00

De som visar upp sig är:

Sjöräddningen med tre båtar och en svävare
Kustbevakningen
Brandförsvaret med minst två stora bil och en mindre
Polisen
Missing People
Hemvärnet
Trosa kommun
Maus Brandsläckare
Lions Trosa
Civilförsvaret Trosa
Trosa Båtklubb med Miljövagn och Sublift
Sublift Swede Ship
Trosa Båt &Trailer
Handlare i Trosa

Förra året kom ungefär tusen besökare och nu hoppas de att fördubbla eller öka ännu mer då media kommer att vara på plats både före och under eventet.

Välkomna önskar


Bengt Gyltman
Ordförande Trosa Båtklubb

Sjösättning 2023

Okategoriserade

Sjösättningslistor finns nu anslagna i verkstaden på mälarbadet. Signera att du tagit del av informationen.

Datum och tid på mälarbadet:

Södra plan sjösätter lördag 29/4 kl. 09:00

Norra plan  sjösätter lördag 29/4 kl. 12:30 ca.

Mellanpl.2/staket 2 sjösätter söndag 30/4 kl. 09:00

Mellanpl.1/staket 1 sjösätter söndag 30/4 kl. 12:30 ca

Skjulbåtar sjösätter lördag 6/5 kl. 09:00 tills klart.

13/5 Reservdag båtar efter anmälan 09:00