Author Lennart

Author Lennart

Classic Boat Meet i Västervik den 20–23 jul

Okategoriserade

Till Classic Boat Meet välkomnar vi klassiska motor- och segelbåtar samt snipor och allmogebåtar. Vi har ett fullspäckat program med kappseglingar, båtdefileringar, föredrag, guidade turer, konserter, aktiviteter för barn, gemensamma middagar och mycket annat. Classic Boat Meet är en mötesplats där du träffar trevliga människor och där vi har roligt tillsammans.

Classic-Boat-Meet-Affisch.pdf

Remiss om utökat skyddsområde mellan Trosa skärgård och Bråviken

Okategoriserade

Länsstyrelsen i Sörmland har skickat detta till berörda kommuner för möjlighet att yttra sig. Som båtklubb har ni möjlighet att yttra er över förslaget genom att kontakta Länsstyrelsen, se information i förslag eller kontakta din kommun.

Detta bör ni göra så fort som möjligt då Länsstyrelsens deadline är den 27 juni 2022

Vänligen se mer information i följande bifogade filer:

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Sörmlandskustens Båtförbund

Ungdomssektionen söker 3 glada seglare 

Okategoriserade

Ungdomssektionen söker 3 glada seglare som vill hjälpa till att lära ut optimistsegling till våra barn & ungdomar.

Vi kommer genomföra 9 seglingar på onsdagkvällar utanför klubbhuset i Bergvik.

Är du intresserad att haka på vårt härliga gäng?

Kontakta Lars-Olof Johansson – Sammankallande SBK Ungdomssektion

070-9209723

Avlysning av allmän farled 901 i Södertälje kanal och sluss vecka 21

Okategoriserade

Sjöfartsverkets beslut med dnr 22-02024 angående avlysning av den allmänna farleden 901 i Södertälje sluss och kanal med start fredag 27 maj 2022 bifogas.

Sjöfartsverket skickade tidigare ut ett förslag på avlysning av farled 901 i Södertälje kanal och sluss planerad till vecka 19. Syftet med avlysningen var då att två stycken ledningsomläggningar planerades att genomföras i kanalen

De återkopplingar Sjöfartsverket mottog var överlag negativa, både till den korta framförhållningen och att avlysningen var förlagd till vardagar.

Sjöfartsverket har beaktat inkomna synpunkter och vidare diskuterat möjliga justeringar av förslaget om avlysning med de två inblandade projektgrupperna. Ett nytt avlysningsbeslut har därefter tagits fram.

Avlysningen är nu framflyttad till vecka 21, och istället för att avlysa farleden tisdag-torsdag, så är avlysningen förlagd fredag-söndag.